Helse

KENNEL

WYNWENDEL

Helse hos Welsh Corgi Cardigan.

 

Welsh Corgi Cardigan er regnet som en frisk og helsemessig sunn rase, der den Norske bestanden ofte trekkes frem som et godt eksempel.

Graden av helseproblemer innen rasen varierer noe med hvilket land man ser på.

 

 

Da Cardigan ennå er en tallmessig liten rase her i Norge, er vi avhengige av både import fra...og samarbeid med utlandet for å unngå å snevre inn genpoolen og for å unngå innavlsproblematikk.

 

Våre samarbeidspartnere i utlandet helsetester i større omfang enn det som er vanlig her hjemme, så vi har valgt å legge oss på internasjonalt nivå i helsearbeidet.

 

Likevel er vi enige med Norsk Welsh Corgi Klubb i at det ikke er resultater av enkelttester, men helheten i en kombinasjon mellom to avlshunder som er det viktige for å ivareta rasen.

 

Vi har prøvd å beskrive en del av de sykdommer og lidelser som kan ramme en Welsh Corgi Cardigan, beskriver litt om de tester som kan gjøres og testenes relevans..