rcd3-PRA

KENNEL

WYNWENDEL

rcd3-PRA

 

Dette er en forkortelse for Rod Cone Dysplasia type3 - Progressive Retinal Atrophy.

 

Sykdommen er en øyesykdom som gradvis fører til blindhet i en Cardigan. Denne PRA-formen er det vi kaller en Early Onset-variant, og hunder med sykdommen kan bli blinde så tidlig som i ettårsalderen.

 

Når det gjelder denne sykdommen er arvegangen kjent; Den er det som på genetikkspråket kalles Autosomalt Recessiv. Kort forklart betyr det at dersom en hund rammes av denne sykdommen, så har den fått gendefekten i arv fra begge foreldrene.

 

For denne sykdommen finnes det heldigvis en gentest som kan fortelle om en hund er fri for arveanlegg, om den har arveanlegg eller om den er rammet av sykdommen.

 

Valper født av frie foreldre, vil ikke kunne arve denne sykdommen.

Er derimot en av foreldrene bærer for denne sykdommen, så kan den kun parres med en hund med genstatus Fri for at ikke valpene skal få denne sykdommen.

 

Er begge foreldrene bærere vil det resulterende kullet i snitt inneholde 25% frie valper, 50% bærere og desverre 25% valper som har sykdommen og blir blinde. Det sier seg selv at en ikke bruker en syk hund i avl, men for å unngå å parre to bærere som da vil gi noen syke valper, så er det viktig å genteste avlshundene.

 

Det har i skrivende stund ikke vært konstatert PRA på Cardigan i Norge, men som følge av import og parring med utenlandske hunder så mener vi dette er en viktig test.

 

Alle hunder i avl her hos Wyn Wendel har bestått denne gentesten og er testet Fri.