Valp fra Kennel Wyn Wendel

KENNEL

WYNWENDEL

Kjøpe valp fra Wyn Wendel:

Wyn Wendel har som primær målsetning å drive avl for bevare rasen som en sunn og rasetypisk hund. Helse og gemytt er våre primære avlsmål.

Dette søker vi gjøre ved å kombinere utvalgte foreldredyr for få frem valper som har de egenskaper vi mener er er viktige for rasens fremtid. Av disse kullene velger vi ut de hundene vi selv ønsker å bruke videre i avl og gir også andre anledning til å kjøpe valp fra oss

Er du interessert i valp i fra oss, så er du velkommen til å ta kontakt med oss gjennom

Kontaktskjemaet vårt. Vi vil deretter kontakte deg for å få en prat om dine ønsker og behov, og for å bli litt kjent med deg. Du vil selvsagt få svar på spørsmål du måtte ha.

Du vil deretter bli notert på vår valpeliste med de ønsker du måtte ha for en valp.

Når et kull er født, vil du bli kontaktet og informert om valpenes kjønn, farger og annet om kullet. Du vil også få tilsendt bilder.

Etterhvert som kullet vokser, vil de som står på valpelisten få tilsendt ukentlige oppdateringer med bilder. Etter 5 leveuke vil du få en invitasjon til å komme på besøk og hilse på valpene og mor.

Ved ca. 6 ukers alder vil vi ta en avgjørelse på hvilke valper som skal tilbys hvilken valpekjøper på listen. Grunnen til at vi ikke tar denne avgjørelsen tidligere er at vi ønsker å se an valpenes utvikling og personlighet for å avgjøre hvilke valper vi evt. selv ønsker å beholde og hvilken valp vi mener passer til deg og dine ønsker.

Dersom vi har en slik valp, vil du nå få tilbud om denne valpen, og tilbudet aksepteres ved å betale inn et depositum på kjøpesummen. Depositumet refunderes ikke dersom du trekker deg fra avtale, men skule vi måtte trekke valpen fra salg etter dette vil du selvsagt få tilbakebetalt depositumet.

Ved 7 ukers alder blir våre valper veterinærkontrollert, vaksinert, ID-merket (Chip) og får sitt Pass. De får nå også et registreringsbevis samt stamtavle fra Norsk Kennel Klubb.

Etter 8. leveuke er valpene leveringsklare, og du vil da kunne hente hjem ditt nye familiemedlem.

En valp fra Wyn Wendel leveres med:

Pass med vaksinasjoner innført.

ID-merket

Registreringsbevis fra NKK

Stamtavle

Dokumentasjonspakke på foreldredyrene med kopi av deres stamtavler, helsedokumentasjon og annen relevant dokumentasjon.

Valpepakke med bl.a. den fortypen valpen er blitt tilvent hos oss.

Veiledning.

Norsk Kennel Klubb har også laget en god veiledning for valpekjøpere som vi anbefaler at du leser.